Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Huddinge Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balingsnäs-Gladökvarn-Lissma-Ådran 1834 14,6% 42,5% 24,5% 18,4% 5,7% 52,7% 47,3% 6,1%  
Fållan-Nytorp 1342 17,4% 47,8% 24,4% 10,5% 11,2% 51,0% 49,0% 5,0%  
Hammartorp 1342 23,9% 35,2% 19,4% 21,5% 4,6% 48,5% 51,5% 8,6%  
Huddinge centrum 1763 22,3% 34,2% 19,7% 23,8% 7,3% 44,9% 55,1% 7,5%  
Hörningsnäs 1680 17,3% 36,9% 25,1% 20,7% 7,1% 48,6% 51,4% 4,3%  
Kvarnbergsplan 985 25,6% 28,0% 17,0% 29,4% 5,8% 45,5% 54,5% 6,3%  
Kynäs 1577 14,1% 43,6% 24,4% 17,9% 8,1% 51,7% 48,3% 5,4%  
Länna 1124 12,8% 55,9% 21,7% 9,6% 6,2% 52,3% 47,7% 8,8%  
Myrängen-Högmora 1216 15,3% 46,0% 29,2% 9,5% 8,3% 51,8% 48,2% 4,9%  
Paradisbacken 1600 18,9% 23,8% 19,9% 37,5% 4,2% 44,1% 55,9% 6,4%  
Segersminne 698 16,5% 40,8% 27,7% 15,0% 11,5% 52,3% 47,7% 4,3%  
Sjöängen 920 11,1% 67,2% 17,4% 4,3% 7,9% 50,7% 49,3% 4,3%  
Solgård 1462 18,7% 42,7% 26,9% 11,8% 9,6% 50,3% 49,7% 6,4%  
Stensängen 965 14,6% 50,3% 22,7% 12,4% 9,5% 51,8% 48,2% 4,8%  
Stortorp 1210 13,6% 39,6% 21,7% 25,1% 6,4% 49,0% 51,0% 5,4%  
Stuvsta centrum 1379 15,3% 36,5% 20,7% 27,5% 6,3% 48,3% 51,7% 4,6%  
Stuvsta gård 1068 13,5% 43,5% 24,5% 18,4% 8,3% 50,6% 49,4% 5,1%  
Sörskogen 886 13,1% 39,7% 26,1% 21,1% 8,2% 50,2% 49,8% 3,2%  
Tomtberga 1178 31,9% 36,1% 17,1% 14,9% 5,8% 47,3% 52,7% 7,2%  
Trångsund centrum 1498 22,6% 32,0% 21,2% 24,2% 6,1% 46,9% 53,1% 7,7%  
Vidja-Mellansjö-Svartvik 971 15,8% 43,3% 28,5% 12,5% 5,6% 53,3% 46,7% 7,3%  
Västra Skogås centrum 1485 27,5% 40,9% 18,0% 13,5% 8,2% 47,7% 52,3% 16,2%  
Västra Skogås norra 1354 21,5% 30,5% 22,3% 25,7% 3,8% 49,0% 51,0% 14,0%  
Västra Skogås södra 941 20,3% 30,8% 22,1% 26,8% 7,0% 46,4% 53,6% 10,5%  
Västra Skogås västra 1063 28,3% 44,3% 19,4% 8,0% 9,6% 53,8% 46,2% 26,9%  
Östra Skogås centrala 1162 17,3% 34,6% 28,2% 19,9% 7,8% 47,1% 52,9% 6,9%  
Östra Skogås norra 1437 21,9% 41,6% 30,0% 6,5% 12,2% 49,2% 50,8% 7,2%  
Östra Skogås södra 1427 20,6% 40,9% 28,2% 10,3% 10,9% 50,5% 49,5% 6,8%  
Huddinge Östra 35567 19,0% 39,8% 23,1% 18,1% 7,5% 49,3% 50,7% 7,6%

http://www.val.se