Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Huddinge - Ålder och kön - Huddinge Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flemingsberg centrum 1558 39,2% 31,5% 16,2% 13,1% 8,8% 48,4% 51,6% 26,2%  
Fridhem 1401 12,3% 40,1% 26,8% 20,7% 7,5% 50,7% 49,3% 4,6%  
Fullersta gård 1610 14,3% 31,7% 20,6% 33,4% 5,2% 45,5% 54,5% 4,7%  
Glömsta-Kästa 1950 17,5% 49,9% 23,4% 9,2% 8,7% 50,9% 49,1% 9,9%  
Grantorp norra 1259 26,2% 39,6% 24,9% 9,3% 8,4% 50,4% 49,6% 20,2%  
Grantorp östra 1446 27,6% 39,6% 22,1% 10,7% 7,1% 53,0% 47,0% 27,9%  
Haga 1068 23,3% 36,6% 21,8% 18,3% 4,4% 50,6% 49,4% 19,3%  
Juringe 1221 17,0% 43,0% 23,3% 16,7% 8,6% 51,5% 48,5% 9,2%  
Kråkvik-Kungens kurva 1421 14,4% 38,4% 23,3% 23,9% 7,5% 51,4% 48,6% 8,4%  
Källbrink 1763 14,5% 47,7% 21,9% 15,9% 8,1% 50,8% 49,2% 4,5%  
Milsten 812 12,1% 45,8% 22,9% 19,2% 6,2% 50,6% 49,4% 4,9%  
Myrstuguberget 870 20,7% 28,9% 29,7% 20,8% 8,0% 48,3% 51,7% 16,7%  
Segeltorp centrum 1213 13,0% 38,5% 27,0% 21,4% 8,2% 49,6% 50,4% 5,1%  
Skogsäng 1700 15,9% 40,7% 25,8% 17,6% 7,5% 50,4% 49,6% 5,3%  
Smista västra 1066 23,5% 46,1% 19,2% 11,3% 8,0% 48,8% 51,2% 8,3%  
Smista östra 1107 20,0% 36,7% 26,9% 16,4% 9,1% 50,9% 49,1% 5,1%  
Snättringe gård 1010 11,7% 49,5% 24,4% 14,5% 6,5% 51,1% 48,9% 4,6%  
Utsälje 1271 12,6% 43,4% 28,5% 15,5% 7,5% 50,7% 49,3% 4,1%  
Utsälje centrala 1132 12,7% 40,4% 26,9% 20,0% 6,7% 48,7% 51,3% 4,0%  
Vistaberg-Vårdkasen 1583 13,6% 56,7% 17,8% 11,9% 6,5% 49,5% 50,5% 4,9%  
Visättra västra 1405 34,8% 38,2% 18,4% 8,5% 8,6% 50,7% 49,3% 21,0%  
Visättra östra 1187 22,7% 39,2% 20,8% 17,4% 5,7% 50,3% 49,7% 18,9%  
Visättra-Björnkulla 853 30,6% 38,1% 19,2% 12,1% 9,3% 50,6% 49,4% 23,2%  
Vårby gård centrum 1474 25,1% 35,9% 23,7% 15,3% 7,0% 49,6% 50,4% 21,6%  
Vårby gård västra 1813 24,0% 44,3% 21,2% 10,4% 6,9% 51,5% 48,5% 34,6%  
Vårby gård östra 1850 22,6% 39,8% 25,2% 12,3% 7,4% 48,7% 51,3% 21,0%  
Huddinge Västra 35043 20,2% 41,1% 23,0% 15,8% 7,5% 50,1% 49,9% 13,3%

http://www.val.se