Kandidater - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 38 5,3% 18,4% 47,4% 28,9%   42,1% 57,9%    
Centerpartiet 20   45,0% 35,0% 20,0%   55,0% 45,0% 10,0%  
Kristdemokraterna 8   25,0% 25,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 14   35,7% 42,9% 21,4%   50,0% 50,0%    
Norrbottens Frihandelsparti 4     25,0% 75,0%   75,0% 25,0%    
Rädda Vården 1     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 9     66,7% 33,3%   44,4% 55,6% 22,2%  
Haparanda 94 2,1% 24,5% 43,6% 29,8% 48,9% 51,1% 4,3%