Avgångna ledamöter - Kalix

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3   33,3% 33,3% 33,3%     100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Folkpartiet liberalerna 2   100,0%       50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Kalixpartiet 1       100,0%   100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Kalix 6 50,0% 16,7% 33,3% 33,3% 66,7%