Valda ledamöter - Åsele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16   37,5% 50,0% 12,5%   50,0% 50,0%    
Folkpartiet liberalerna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   100,0%      
Åsele kommunlista 11   18,2% 63,6% 18,2%   72,7% 27,3%    
Åsele 31 29,0% 51,6% 19,4% 61,3% 38,7%