Kandidater - Åsele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28   42,9% 46,4% 10,7%   60,7% 39,3%    
Centerpartiet 4   25,0% 50,0% 25,0%   25,0% 75,0%    
Folkpartiet liberalerna 15   13,3% 26,7% 60,0%   73,3% 26,7%    
Vänsterpartiet 10 20,0% 20,0% 50,0% 10,0% 10,0% 40,0% 60,0%    
Åsele kommunlista 38 5,3% 21,1% 50,0% 23,7% 2,6% 60,5% 39,5% 2,6%  
Åsele 95 4,2% 26,3% 45,3% 24,2% 2,1% 58,9% 41,1% 1,1%