Valda ledamöter - Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13   46,2% 38,5% 15,4%   53,8% 46,2%    
Folkpartiet liberalerna 3   66,7% 33,3%     33,3% 66,7%    
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Malålistan 9   55,6% 44,4%     55,6% 44,4%    
Vänsterpartiet 5   20,0% 80,0%     60,0% 40,0%    
Malå 31 45,2% 48,4% 6,5% 54,8% 45,2%