Kandidater - Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33   33,3% 42,4% 24,2%   60,6% 39,4%    
Centerpartiet 6   33,3% 50,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Folkpartiet liberalerna 11   36,4% 18,2% 45,5%   36,4% 63,6%    
Kristdemokraterna 11   18,2% 45,5% 36,4%   72,7% 27,3% 9,1%  
Malålistan 29 3,4% 37,9% 41,4% 17,2%   62,1% 37,9%    
Vänsterpartiet 11 9,1% 18,2% 45,5% 27,3%   63,6% 36,4%    
Malå 101 2,0% 31,7% 40,6% 25,7% 59,4% 40,6% 1,0%