Avgångna ledamöter - Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Folkpartiet liberalerna 1     100,0%       100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Malålistan 2   100,0%         100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Malå 6 50,0% 50,0% 33,3% 66,7%