Nuvarande ledamöter - Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13   46,2% 30,8% 23,1%   53,8% 46,2%    
Folkpartiet liberalerna 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 1   100,0%       100,0%      
Malålistan 9   33,3% 55,6% 11,1%   66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 5   20,0% 80,0%     60,0% 40,0%    
Malå 31 41,9% 45,2% 12,9% 61,3% 38,7%