Valda ledamöter - Vindeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 7,7% 69,2% 15,4% 7,7%   53,8% 46,2%    
Centerpartiet 7 14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 14,3% 57,1% 42,9%    
Folkpartiet liberalerna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 2       100,0%   100,0%      
Moderata Samlingspartiet 6   66,7% 33,3%     50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 1     100,0%     100,0%   100,0%  
Vindeln 31 6,5% 48,4% 29,0% 16,1% 3,2% 58,1% 41,9% 3,2%