Kandidater - Vindeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 3,2% 54,8% 35,5% 6,5%   54,8% 45,2%    
Centerpartiet 34 5,9% 38,2% 35,3% 20,6% 2,9% 52,9% 47,1%    
Folkpartiet liberalerna 16   43,8% 25,0% 31,2%   75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 13   46,2% 15,4% 38,5%   53,8% 46,2%    
Miljöpartiet de gröna 2     100,0%       100,0%    
Moderata Samlingspartiet 26 3,8% 53,8% 38,5% 3,8%   65,4% 34,6%    
Vänsterpartiet 4   25,0% 50,0% 25,0%   75,0% 25,0% 25,0%  
Vindeln 126 3,2% 46,0% 34,1% 16,7% 0,8% 58,7% 41,3% 0,8%