Valda ledamöter - Strömsund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 11,8% 23,5% 52,9% 11,8% 5,9% 47,1% 52,9% 5,9%  
Centerpartiet 5   20,0% 60,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Moderata Samlingspartiet 5   20,0% 40,0% 40,0%   100,0%      
Rättvis Demokrati 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 2   50,0% 50,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Strömsund 35 5,7% 25,7% 54,3% 14,3% 2,9% 62,9% 37,1% 2,9%