Nuvarande ledamöter - Ragunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Allians för Ragunda 4 25,0% 25,0% 50,0%     75,0% 25,0%    
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 5,6% 44,4% 44,4% 5,6% 5,6% 50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   42,9% 28,6% 28,6%   42,9% 57,1%    
Vänsterpartiet 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Ragunda 31 6,5% 41,9% 41,9% 9,7% 3,2% 51,6% 48,4%