Valda ledamöter - Säter

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 6,2% 31,2% 31,2% 31,2% 6,2% 50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   14,3% 42,9% 42,9%   42,9% 57,1%    
Folkpartiet liberalerna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 1     100,0%     100,0%      
Moderata Samlingspartiet 6   33,3% 50,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 1     100,0%     100,0%      
Säter 35 2,9% 28,6% 40,0% 28,6% 2,9% 54,3% 45,7%