Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orsa - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1355 21,0% 22,6% 20,7% 35,7% 9,2% 44,4% 55,6% 4,3%  
Orsa Södra 1345 12,2% 30,3% 29,6% 27,9% 6,6% 50,9% 49,1% 2,0%  
Orsa Västra 772 13,7% 31,1% 31,5% 23,7% 7,3% 53,6% 46,4% 1,8%  
Orsa Östra 1448 18,6% 27,4% 25,6% 28,4% 9,0% 49,1% 50,9% 4,6%  
Skattungbyn-Kallmora 640 15,5% 28,1% 28,1% 28,3% 4,7% 51,2% 48,8% 3,9%  
Orsa 5560 16,6% 27,5% 26,5% 29,4% 7,7% 49,3% 50,7% 3,4%

Kandidater - Orsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34   35,3% 38,2% 26,5%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 21 9,5% 33,3% 38,1% 19,0% 4,8% 52,4% 47,6%    
Folkpartiet liberalerna 12   16,7% 25,0% 58,3%   25,0% 75,0%    
Kristdemokraterna 17   5,9% 17,6% 76,5%   64,7% 35,3% 5,9%  
Miljöpartiet de gröna 6   16,7% 66,7% 16,7%   33,3% 66,7% 16,7%  
Moderata Samlingspartiet 9   22,2% 22,2% 55,6%   66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 5   20,0% 20,0% 60,0%   40,0% 60,0%    
Vänsterpartiet 10   40,0% 50,0% 10,0%   40,0% 60,0%    
Orsa 114 1,8% 26,3% 34,2% 37,7% 0,9% 49,1% 50,9% 1,8%

Valda ledamöter - Orsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11   27,3% 54,5% 18,2%   45,5% 54,5%    
Centerpartiet 9 11,1% 33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%         100,0%    
Kristdemokraterna 2       100,0%   50,0% 50,0% 50,0%  
Miljöpartiet de gröna 2     100,0%     50,0% 50,0% 50,0%  
Moderata Samlingspartiet 2   50,0% 50,0%     100,0%      
Sverigedemokraterna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Orsa 31 3,2% 29,0% 41,9% 25,8% 3,2% 54,8% 45,2% 6,5%

Nuvarande ledamöter - Orsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11   27,3% 54,5% 18,2%   45,5% 54,5%    
Centerpartiet 9 11,1% 33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%         100,0%    
Kristdemokraterna 2       100,0%   50,0% 50,0% 50,0%  
Miljöpartiet de gröna 2     100,0%     50,0% 50,0% 50,0%  
Moderata Samlingspartiet 2     50,0% 50,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Orsa 30 3,3% 23,3% 43,3% 30,0% 3,3% 56,7% 43,3% 6,7%

Avgångna ledamöter - Orsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moderata Samlingspartiet 1   100,0%       100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 4   25,0% 25,0% 50,0%   25,0% 75,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Orsa 5 40,0% 20,0% 40,0% 40,0% 60,0%

http://www.val.se