Avgångna ledamöter - Sala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2 50,0%   50,0%   50,0%   100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3% Uppgift saknas Uppgift saknas
Salas bästa 3   33,3% 66,7%     33,3% 66,7% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 1   100,0%         100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sala 9 11,1% 44,4% 44,4% 11,1% 33,3% 66,7%