Avgångna ledamöter - Västerås

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 60,0% 40,0%       20,0% 80,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 1   100,0%         100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 4   75,0% 25,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Vänsterpartiet 2 50,0% 50,0%       50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Västerås 12 33,3% 58,3% 8,3% 50,0% 50,0%