Avgångna ledamöter - Sunne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 4   50,0% 50,0%     25,0% 75,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sunne 5 40,0% 60,0% 40,0% 60,0%