Kandidater - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 6,5% 25,8% 54,8% 12,9%   74,2% 25,8% 9,7%  
Centerpartiet 33 9,1% 9,1% 51,5% 30,3%   66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 8   12,5% 62,5% 25,0%   62,5% 37,5%    
Hela Edas Lista 28 7,1% 39,3% 39,3% 14,3%   67,9% 32,1% 3,6%  
Kristdemokraterna 6 16,7% 16,7% 50,0% 16,7%   83,3% 16,7%    
Moderata Samlingspartiet 14 7,1% 14,3% 57,1% 21,4% 7,1% 71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 2   100,0%       100,0%   100,0%  
Vänsterpartiet 3 33,3% 33,3% 33,3%     100,0%   33,3%  
Eda 125 8,0% 23,2% 49,6% 19,2% 0,8% 71,2% 28,8% 5,6%