Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eda - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1677 16,7% 33,9% 27,0% 22,5% 7,1% 53,0% 47,0% 21,3%  
Charlottenbergs tätort 1476 16,6% 24,5% 24,1% 34,9% 5,9% 46,1% 53,9% 32,7%  
Koppom 1410 15,2% 27,1% 28,4% 29,3% 6,2% 50,8% 49,2% 19,2%  
Köla-Skillingmark 1003 13,6% 29,8% 28,4% 28,2% 7,3% 51,7% 48,3% 14,1%  
Åmotfors 1432 14,7% 29,7% 26,8% 28,8% 6,1% 52,7% 47,3% 18,4%  
Eda 6998 15,5% 29,1% 26,8% 28,6% 6,5% 50,9% 49,1% 21,7%

Kandidater - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 6,5% 25,8% 54,8% 12,9%   74,2% 25,8% 9,7%  
Centerpartiet 33 9,1% 9,1% 51,5% 30,3%   66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 8   12,5% 62,5% 25,0%   62,5% 37,5%    
Hela Edas Lista 28 7,1% 39,3% 39,3% 14,3%   67,9% 32,1% 3,6%  
Kristdemokraterna 6 16,7% 16,7% 50,0% 16,7%   83,3% 16,7%    
Moderata Samlingspartiet 14 7,1% 14,3% 57,1% 21,4% 7,1% 71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 2   100,0%       100,0%   100,0%  
Vänsterpartiet 3 33,3% 33,3% 33,3%     100,0%   33,3%  
Eda 125 8,0% 23,2% 49,6% 19,2% 0,8% 71,2% 28,8% 5,6%

Valda ledamöter - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 9,1% 36,4% 54,5%     54,5% 45,5% 9,1%  
Centerpartiet 10   10,0% 60,0% 30,0%   40,0% 60,0%    
Folkpartiet liberalerna 1     100,0%     100,0%      
Hela Edas Lista 8   25,0% 62,5% 12,5%   62,5% 37,5%    
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Moderata Samlingspartiet 4 25,0%   50,0% 25,0% 25,0% 50,0% 50,0%    
Eda 35 5,7% 20,0% 60,0% 14,3% 2,9% 54,3% 45,7% 2,9%

Nuvarande ledamöter - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11   45,5% 54,5%     72,7% 27,3% 9,1%  
Centerpartiet 10   10,0% 60,0% 30,0%   40,0% 60,0%    
Folkpartiet liberalerna 1     100,0%     100,0%      
Hela Edas Lista 8   25,0% 75,0%     62,5% 37,5%    
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Moderata Samlingspartiet 4 25,0%   50,0% 25,0% 25,0% 50,0% 50,0%    
Eda 35 2,9% 22,9% 62,9% 11,4% 2,9% 60,0% 40,0% 2,9%

Avgångna ledamöter - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 20,0% 20,0% 60,0%     60,0% 40,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Hela Edas Lista 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Eda 7 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 57,1% 42,9%

http://www.val.se