Nuvarande ledamöter - Eda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11   45,5% 54,5%     72,7% 27,3% 9,1%  
Centerpartiet 10   10,0% 60,0% 30,0%   40,0% 60,0%    
Folkpartiet liberalerna 1     100,0%     100,0%      
Hela Edas Lista 8   25,0% 75,0%     62,5% 37,5%    
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Moderata Samlingspartiet 4 25,0%   50,0% 25,0% 25,0% 50,0% 50,0%    
Eda 35 2,9% 22,9% 62,9% 11,4% 2,9% 60,0% 40,0% 2,9%