Avgångna ledamöter - Skara

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Vänsterpartiet 1       100,0%   100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Skara 5 20,0% 60,0% 20,0% 80,0% 20,0%