Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv 1 14876 19,8% 31,9% 22,9% 25,4% 7,9% 48,0% 52,0% 3,2%  
Kungälv 2 17054 15,3% 37,3% 24,8% 22,5% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%  
Kungälv 31930 17,4% 34,8% 24,0% 23,8% 7,6% 49,5% 50,5% 2,8%

Kandidater - Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 57 10,5% 36,8% 31,6% 21,1% 1,8% 50,9% 49,1%    
Centerpartiet 33 15,2% 24,2% 42,4% 18,2% 15,2% 66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 30   30,0% 20,0% 50,0%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 25 16,0% 32,0% 28,0% 24,0%   60,0% 40,0%    
Miljöpartiet de gröna 14   14,3% 28,6% 57,1%   71,4% 28,6%    
Moderata Samlingspartiet 30 6,7% 46,7% 20,0% 26,7% 3,3% 53,3% 46,7%    
Sverigedemokraterna 7   14,3% 57,1% 28,6%   71,4% 28,6%    
Utvecklingspartiet 26   57,7% 19,2% 23,1%   69,2% 30,8% 3,8%  
Vänsterpartiet 12   33,3% 16,7% 50,0%   66,7% 33,3%    
Kungälv 234 7,3% 35,0% 28,2% 29,5% 3,0% 61,1% 38,9% 0,4%

Valda ledamöter - Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 16,7% 33,3% 38,9% 11,1%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 6   33,3% 16,7% 50,0%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 4 25,0%   75,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 4   25,0% 25,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 15 13,3% 53,3% 20,0% 13,3% 6,7% 60,0% 40,0%    
Sverigedemokraterna 3     66,7% 33,3%   66,7% 33,3%    
Utvecklingspartiet 4   50,0%   50,0%   75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Kungälv 59 10,2% 33,9% 33,9% 22,0% 1,7% 57,6% 42,4%

Nuvarande ledamöter - Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 16,7% 33,3% 44,4% 5,6%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 6   16,7% 33,3% 50,0%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 4 25,0%   75,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 4     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 15 6,7% 60,0% 13,3% 20,0% 6,7% 46,7% 53,3%    
Sverigedemokraterna 3     66,7% 33,3%   66,7% 33,3%    
Utvecklingspartiet 4   50,0%   50,0%   75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Kungälv 59 8,5% 32,2% 37,3% 22,0% 1,7% 54,2% 45,8%

Avgångna ledamöter - Kungälv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 33,3%   33,3% 33,3%   66,7% 33,3% Uppgift saknas Uppgift saknas
Folkpartiet liberalerna 1   100,0%       100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Miljöpartiet de gröna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 5 20,0% 40,0% 20,0% 20,0%   60,0% 40,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Kungälv 11 18,2% 36,4% 18,2% 27,3% 63,6% 36,4%

http://www.val.se