Kandidater - Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 52 1,9% 32,7% 38,5% 26,9% 1,9% 55,8% 44,2% 1,9%  
Centerpartiet 29 20,7% 34,5% 31,0% 13,8% 10,3% 55,2% 44,8%    
Folkpartiet liberalerna 16 12,5% 12,5% 31,2% 43,8%   68,8% 31,2%    
Kristdemokraterna 20 10,0% 10,0% 75,0% 5,0%   60,0% 40,0%    
Markbygdspartiet 14 28,6% 7,1% 57,1% 7,1% 14,3% 57,1% 42,9%    
Marks Oberoende Demokrater, MOD 10   20,0% 40,0% 40,0%   70,0% 30,0% 10,0%  
Miljöpartiet de gröna 12 8,3% 50,0% 25,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 25   44,0% 32,0% 24,0%   52,0% 48,0% 4,0%  
Sverigedemokraterna 4   100,0%       50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 20 25,0% 15,0% 35,0% 25,0% 20,0% 50,0% 50,0%    
Mark 202 10,4% 28,7% 39,1% 21,8% 5,0% 56,4% 43,6% 1,5%