Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mark - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mark 1 12976 16,8% 31,4% 24,8% 27,1% 7,0% 49,2% 50,8% 3,2%  
Mark 2 13416 17,4% 31,3% 26,7% 24,6% 8,1% 49,9% 50,1% 3,8%  
Mark 26392 17,1% 31,3% 25,8% 25,8% 7,6% 49,6% 50,4% 3,5%

Kandidater - Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 52 1,9% 32,7% 38,5% 26,9% 1,9% 55,8% 44,2% 1,9%  
Centerpartiet 29 20,7% 34,5% 31,0% 13,8% 10,3% 55,2% 44,8%    
Folkpartiet liberalerna 16 12,5% 12,5% 31,2% 43,8%   68,8% 31,2%    
Kristdemokraterna 20 10,0% 10,0% 75,0% 5,0%   60,0% 40,0%    
Markbygdspartiet 14 28,6% 7,1% 57,1% 7,1% 14,3% 57,1% 42,9%    
Marks Oberoende Demokrater, MOD 10   20,0% 40,0% 40,0%   70,0% 30,0% 10,0%  
Miljöpartiet de gröna 12 8,3% 50,0% 25,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 25   44,0% 32,0% 24,0%   52,0% 48,0% 4,0%  
Sverigedemokraterna 4   100,0%       50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 20 25,0% 15,0% 35,0% 25,0% 20,0% 50,0% 50,0%    
Mark 202 10,4% 28,7% 39,1% 21,8% 5,0% 56,4% 43,6% 1,5%

Valda ledamöter - Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   29,4% 41,2% 29,4%   52,9% 47,1%    
Centerpartiet 5   20,0% 60,0% 20,0%   40,0% 60,0%    
Folkpartiet liberalerna 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 3 33,3%   66,7%     66,7% 33,3%    
Markbygdspartiet 4     100,0%     50,0% 50,0%    
Marks Oberoende Demokrater, MOD 2     50,0% 50,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 2   50,0%   50,0%     100,0%    
Moderata Samlingspartiet 10   60,0% 10,0% 30,0%   50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 1   100,0%       100,0%      
Vänsterpartiet 3 33,3%   33,3% 33,3%   33,3% 66,7%    
Mark 51 5,9% 29,4% 39,2% 25,5% 52,9% 47,1%

Nuvarande ledamöter - Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   29,4% 41,2% 29,4%   52,9% 47,1%    
Centerpartiet 5   20,0% 60,0% 20,0%   40,0% 60,0%    
Folkpartiet liberalerna 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 3 33,3%   66,7%     66,7% 33,3%    
Markbygdspartiet 4     100,0%     50,0% 50,0%    
Marks Oberoende Demokrater, MOD 2       100,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 2   50,0%   50,0%     100,0%    
Moderata Samlingspartiet 10   60,0% 10,0% 30,0%   40,0% 60,0%    
Sverigedemokraterna 1   100,0%       100,0%      
Vänsterpartiet 3     66,7% 33,3%   33,3% 66,7%    
Mark 51 3,9% 29,4% 39,2% 27,5% 51,0% 49,0%

Avgångna ledamöter - Mark

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Marks Oberoende Demokrater, MOD 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 2   100,0%       50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Vänsterpartiet 1 100,0%         100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Mark 5 20,0% 40,0% 40,0% 80,0% 20,0%

http://www.val.se