Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mellerud - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 1014 15,5% 27,2% 29,8% 27,5% 6,6% 54,5% 45,5% 3,5%  
Fagerlid 1409 14,5% 28,0% 27,9% 29,6% 6,9% 49,1% 50,9% 6,0%  
Holm-Järn 836 14,8% 29,5% 29,1% 26,6% 8,5% 51,8% 48,2% 2,9%  
Mellerud 1408 22,6% 23,4% 17,0% 37,1% 8,5% 46,9% 53,1% 8,6%  
Rostock-Dalskog 1152 13,2% 26,6% 29,6% 30,6% 7,0% 50,3% 49,7% 5,5%  
Skållerud 1138 9,9% 21,3% 31,8% 37,0% 4,8% 52,0% 48,0% 9,8%  
Ör 566 15,4% 27,6% 32,0% 25,1% 8,5% 52,3% 47,7% 4,8%  
Mellerud 7523 15,4% 25,9% 27,4% 31,3% 7,2% 50,6% 49,4% 6,2%

Kandidater - Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 6,9% 27,6% 51,7% 13,8% 6,9% 51,7% 48,3%    
Centerpartiet 25 4,0% 52,0% 36,0% 8,0%   48,0% 52,0% 4,0%  
Folkpartiet liberalerna 9   22,2% 11,1% 66,7%   44,4% 55,6%    
Kommunpartiet i Mellerud 8     12,5% 87,5%   75,0% 25,0% 37,5%  
Kristdemokraterna 18 5,6% 38,9% 38,9% 16,7%   50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 8   37,5% 25,0% 37,5%   25,0% 75,0%    
Moderata Samlingspartiet 19 10,5% 26,3% 57,9% 5,3% 5,3% 57,9% 42,1%    
Sverigedemokraterna 4 50,0%   50,0%   50,0% 100,0%      
Vänsterpartiet 7   57,1% 28,6% 14,3%   57,1% 42,9%    
Mellerud 127 6,3% 33,1% 39,4% 21,3% 3,9% 52,8% 47,2% 3,1%

Valda ledamöter - Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 7,7% 46,2% 30,8% 15,4% 7,7% 53,8% 46,2%    
Centerpartiet 8   37,5% 50,0% 12,5%   62,5% 37,5%    
Folkpartiet liberalerna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Kommunpartiet i Mellerud 1       100,0%   100,0%   100,0%  
Kristdemokraterna 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3%    
Miljöpartiet de gröna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 7   28,6% 57,1% 14,3%   71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 2     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Mellerud 41 2,4% 41,5% 39,0% 17,1% 2,4% 63,4% 36,6% 2,4%

Nuvarande ledamöter - Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13   23,1% 46,2% 30,8%   53,8% 46,2%    
Centerpartiet 8   37,5% 50,0% 12,5%   62,5% 37,5%    
Folkpartiet liberalerna 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Kommunpartiet i Mellerud 1       100,0%   100,0%   100,0%  
Kristdemokraterna 3   66,7% 33,3%     66,7% 33,3%    
Miljöpartiet de gröna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 7   28,6% 57,1% 14,3%   71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 1     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Mellerud 40 35,0% 42,5% 22,5% 62,5% 37,5% 2,5%

Avgångna ledamöter - Mellerud

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 20,0% 60,0% 20,0%   20,0% 40,0% 60,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 2 50,0%   50,0%   50,0% 100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Mellerud 9 22,2% 44,4% 22,2% 11,1% 22,2% 55,6% 44,4%

http://www.val.se