Kandidater - Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 51 3,9% 37,3% 45,1% 13,7%   51,0% 49,0%    
Centerpartiet 37 13,5% 45,9% 37,8% 2,7% 8,1% 62,2% 37,8% 2,7%  
Folkpartiet liberalerna 11   9,1% 36,4% 54,5%   72,7% 27,3%    
Kristdemokraterna 17 11,8% 29,4% 17,6% 41,2%   52,9% 47,1% 5,9%  
Läskenpartiet 1   100,0%       100,0%      
Miljöpartiet de gröna 10   20,0% 40,0% 40,0%   60,0% 40,0%    
Moderata Samlingspartiet 35 8,6% 17,1% 45,7% 28,6% 2,9% 62,9% 37,1% 2,9%  
Samhällslistan Aktiv Politik 13   15,4% 46,2% 38,5%   69,2% 30,8%    
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 10     20,0% 80,0%   60,0% 40,0%    
Sverigedemokraterna 5   60,0% 20,0% 20,0%   80,0% 20,0%    
Vi-partiet 1   100,0%       100,0%      
Vänsterpartiet 11   18,2% 81,8%     63,6% 36,4%    
Falkenberg 202 5,9% 29,2% 40,6% 24,3% 2,0% 60,4% 39,6% 1,5%