Valda ledamöter - Lund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 6,7% 46,7% 33,3% 13,3%   53,3% 46,7%    
Centerpartiet 3     33,3% 66,7%   100,0%      
Demokratisk Vänster i Lund 1     100,0%     100,0%      
Folkpartiet liberalerna 10 10,0% 40,0% 30,0% 20,0%   60,0% 40,0%    
Kristdemokraterna 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 9 33,3% 33,3% 33,3%     55,6% 44,4%    
Moderata Samlingspartiet 18   27,8% 50,0% 22,2%   61,1% 38,9%    
Sverigedemokraterna 3 66,7% 33,3%       100,0%      
Vänsterpartiet 4 50,0%   50,0%     50,0% 50,0%    
Lund 65 13,8% 30,8% 40,0% 15,4% 61,5% 38,5%