Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1046 16,4% 37,5% 27,8% 18,3% 6,9% 49,7% 50,3% 1,7%  
Glömminge 488 15,6% 25,4% 28,5% 30,5% 7,2% 50,4% 49,6% 2,5%  
Gårdby 1178 14,4% 25,3% 33,7% 26,6% 6,1% 51,8% 48,2% 2,1%  
Mörbylånga-Kastlösa 1754 13,6% 26,7% 27,1% 32,7% 6,3% 48,4% 51,6% 2,6%  
Runsbäck 1442 14,1% 38,8% 25,7% 21,4% 7,1% 49,7% 50,3% 1,2%  
Skogsby 1126 15,5% 32,8% 31,8% 19,9% 7,4% 51,5% 48,5% 1,6%  
Snäckstrand 1315 14,1% 31,7% 28,7% 25,4% 6,8% 48,8% 51,2% 1,1%  
Sydöland 867 8,8% 19,5% 25,3% 46,5% 4,7% 49,0% 51,0% 2,8%  
Talludden 1191 14,0% 27,5% 21,0% 37,5% 6,9% 43,3% 56,7% 0,8%  
Vickleby-Resmo 624 12,3% 25,0% 35,4% 27,2% 5,6% 45,8% 54,2% 1,8%  
Mörbylånga 11031 14,0% 29,7% 28,1% 28,2% 6,6% 48,9% 51,1% 1,8%

Kandidater - Mörbylånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 37   40,5% 37,8% 21,6%   62,2% 37,8%    
Centerpartiet 27   48,1% 44,4% 7,4%   44,4% 55,6%    
Folkpartiet liberalerna 17   17,6% 52,9% 29,4%   52,9% 47,1%    
Kristdemokraterna 11   36,4% 27,3% 36,4%   63,6% 36,4%    
Miljöpartiet de gröna 8     87,5% 12,5%   37,5% 62,5%    
Moderata Samlingspartiet 27   33,3% 44,4% 22,2%   70,4% 29,6% 3,7%  
Sverigedemokraterna 5 20,0% 20,0% 60,0%   20,0% 80,0% 20,0%    
Vänsterpartiet 9     55,6% 44,4%   44,4% 55,6%    
Ölandspartiet 8 12,5%   75,0% 12,5% 12,5% 50,0% 50,0%    
Mörbylånga 149 1,3% 30,2% 47,7% 20,8% 1,3% 57,0% 43,0% 0,7%

Valda ledamöter - Mörbylånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14   42,9% 35,7% 21,4%   57,1% 42,9%    
Centerpartiet 7   28,6% 57,1% 14,3%   42,9% 57,1%    
Folkpartiet liberalerna 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 3     100,0%       100,0%    
Moderata Samlingspartiet 15   33,3% 46,7% 20,0%   73,3% 26,7% 6,7%  
Sverigedemokraterna 2     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Ölandspartiet 1     100,0%       100,0%    
Mörbylånga 49 30,6% 51,0% 18,4% 57,1% 42,9% 2,0%

Nuvarande ledamöter - Mörbylånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14   35,7% 28,6% 35,7%   64,3% 35,7%    
Centerpartiet 7   42,9% 42,9% 14,3%   42,9% 57,1%    
Folkpartiet liberalerna 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 3     100,0%       100,0%    
Moderata Samlingspartiet 15   33,3% 46,7% 20,0%   73,3% 26,7% 6,7%  
Sverigedemokraterna 2     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Ölandspartiet 1     100,0%       100,0%    
Mörbylånga 49 32,7% 44,9% 22,4% 59,2% 40,8% 2,0%

Avgångna ledamöter - Mörbylånga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7   57,1% 28,6% 14,3%   42,9% 57,1% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Kristdemokraterna 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 1       100,0%   100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Mörbylånga 10 40,0% 40,0% 20,0% 60,0% 40,0%

http://www.val.se