Valda ledamöter - Heby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 7,7% 23,1% 53,8% 15,4%   46,2% 53,8%    
Centerpartiet 8   50,0% 37,5% 12,5%   62,5% 37,5%    
Det Lokala Partiet i Heby kommun 4     50,0% 50,0%   75,0% 25,0%    
Folkpartiet liberalerna 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 2 50,0%   50,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 6   33,3% 16,7% 50,0%   66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Vänsterpartiet 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Heby 41 4,9% 29,3% 46,3% 19,5% 56,1% 43,9%