Kandidater - Sollentuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 61 8,2% 26,2% 29,5% 36,1% 1,6% 50,8% 49,2%    
Centerpartiet 18   44,4% 22,2% 33,3%   66,7% 33,3%    
Folkpartiet liberalerna 45 4,4% 44,4% 26,7% 24,4% 2,2% 62,2% 37,8% 2,2% 2,2%
Kristdemokraterna 26 7,7% 46,2% 30,8% 15,4%   69,2% 30,8% 11,5%  
Miljöpartiet de gröna 25 4,0% 36,0% 36,0% 24,0% 4,0% 52,0% 48,0% 8,0%  
Moderata Samlingspartiet 62 6,5% 25,8% 33,9% 33,9% 1,6% 58,1% 41,9% 3,2%  
Sollentunapartiet 25 4,0% 8,0% 32,0% 56,0% 4,0% 52,0% 48,0%    
Sverigedemokraterna 8 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% 100,0%      
Vänsterpartiet 12 8,3% 33,3% 25,0% 33,3% 8,3% 66,7% 33,3%    
Sollentuna 282 6,0% 31,6% 30,9% 31,6% 2,5% 59,2% 40,8% 2,8% 0,4%