Kandidater - Huddinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 65 21,5% 41,5% 23,1% 13,8% 6,2% 49,2% 50,8% 4,6%  
Centerpartiet 13   23,1% 30,8% 46,2%   53,8% 46,2%    
Drevvikenpartiet 32 3,1% 25,0% 9,4% 62,5%   43,8% 56,2% 3,1%  
Feministiskt initiativ 3   66,7% 33,3%     33,3% 66,7%    
Folkpartiet liberalerna 30 16,7% 33,3% 23,3% 26,7% 3,3% 46,7% 53,3%    
Huddingepartiet 21 4,8% 14,3% 47,6% 33,3% 4,8% 57,1% 42,9%    
Kristdemokraterna 36 13,9% 33,3% 30,6% 22,2% 5,6% 50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 24 25,0% 37,5% 29,2% 8,3% 8,3% 66,7% 33,3%    
Moderata Samlingspartiet 45 11,1% 40,0% 28,9% 20,0% 8,9% 64,4% 35,6%    
Sverigedemokraterna 8 12,5% 37,5% 37,5% 12,5%   87,5% 12,5%    
Vänsterpartiet 22 4,5% 27,3% 45,5% 22,7%   50,0% 50,0% 4,5%  
Huddinge 299 13,0% 33,8% 28,1% 25,1% 4,7% 53,8% 46,2% 1,7%