Nuvarande ledamöter - Huddinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 18,8% 37,5% 31,2% 12,5% 6,2% 43,8% 56,2%    
Centerpartiet 2   50,0%   50,0%   100,0%      
Drevvikenpartiet 3   66,7%   33,3%   33,3% 66,7%    
Folkpartiet liberalerna 5 20,0% 60,0% 20,0%     40,0% 60,0%    
Huddingepartiet 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Kristdemokraterna 2   100,0%       100,0%      
Miljöpartiet de gröna 4 25,0% 25,0% 50,0%     25,0% 75,0%    
Moderata Samlingspartiet 21 14,3% 33,3% 42,9% 9,5% 9,5% 61,9% 38,1%    
Sverigedemokraterna 3   33,3% 66,7%     100,0%      
Vänsterpartiet 3   33,3% 66,7%       100,0%    
Huddinge 61 13,1% 39,3% 37,7% 9,8% 4,9% 52,5% 47,5%