2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Haparanda

Valdeltagande
2006: 68,61%
+1,44%
2002: 67,17%

17,19%
M
12,25%
C
2,26%
FP
3,66%
KD
51,37%
S
6,28%
V
2,12%
MP
4,86%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Haparanda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 714 17,19 469 11,50
C Centerpartiet 509 12,25 439 10,76
FP Folkpartiet liberalerna 94 2,26 161 3,95
KD Kristdemokraterna 152 3,66 224 5,49
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2134 51,37 1829 44,84
V Vänsterpartiet 261 6,28 401 9,83
MP Miljöpartiet de gröna 88 2,12 170 4,17
ÖVR Övriga partier 202 4,86 386 9,46

Kommun Haparanda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4154 4079
Ogiltiga röster blanka 52
Ogiltiga röster övriga 1 42
Summa avgivna röster 4207 4121
Röstberättigade 6132 6135
Valdeltagande 68,61% 67,17%