2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Piteå

Valdeltagande
2006: 85,86%
+0,93%
2002: 84,93%

10,52%
M
7,05%
C
4,03%
FP
5,05%
KD
56,66%
S
8,49%
V
3,79%
MP
4,41%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Piteå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2856 10,52 1248 4,72
C Centerpartiet 1914 7,05 1618 6,12
FP Folkpartiet liberalerna 1095 4,03 1640 6,20
KD Kristdemokraterna 1371 5,05 1693 6,40
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15380 56,66 14685 55,51
V Vänsterpartiet 2305 8,49 3136 11,85
MP Miljöpartiet de gröna 1028 3,79 1058 4,00
ÖVR Övriga partier 1196 4,41 1377 5,21

Kommun Piteå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 27145 26455
Ogiltiga röster blanka 326
Ogiltiga röster övriga 17 214
Summa avgivna röster 27488 26669
Röstberättigade 32014 31402
Valdeltagande 85,86% 84,93%