2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Luleå

Valdeltagande
2006: 84,17%
+1,87%
2002: 82,30%

17,02%
M
6,55%
C
5,99%
FP
4,42%
KD
47,00%
S
8,48%
V
5,73%
MP
4,80%
ÖVR
Samtliga 58 distrikt räknade.

Kommun Luleå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 7959 17,02 4417 9,87
C Centerpartiet 3065 6,55 2154 4,81
FP Folkpartiet liberalerna 2802 5,99 4391 9,81
KD Kristdemokraterna 2069 4,42 2616 5,84
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21982 47,00 21034 46,98
V Vänsterpartiet 3964 8,48 5204 11,62
MP Miljöpartiet de gröna 2682 5,73 2791 6,23
ÖVR Övriga partier 2245 4,80 2163 4,83

Kommun Luleå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 46768 44770
Ogiltiga röster blanka 564
Ogiltiga röster övriga 13 447
Summa avgivna röster 47345 45217
Röstberättigade 56252 54944
Valdeltagande 84,17% 82,30%