2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvsbyn

Valdeltagande
2006: 82,01%
-0,66%
2002: 82,67%

7,76%
M
8,58%
C
3,07%
FP
4,67%
KD
56,66%
S
11,26%
V
2,08%
MP
5,93%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Älvsbyn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 425 7,76 223 3,97
C Centerpartiet 470 8,58 424 7,55
FP Folkpartiet liberalerna 168 3,07 222 3,95
KD Kristdemokraterna 256 4,67 349 6,21
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3105 56,66 3014 53,65
V Vänsterpartiet 617 11,26 841 14,97
MP Miljöpartiet de gröna 114 2,08 134 2,39
ÖVR Övriga partier 325 5,93 411 7,32

Kommun Älvsbyn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5480 5618
Ogiltiga röster blanka 66
Ogiltiga röster övriga 2 49
Summa avgivna röster 5548 5667
Röstberättigade 6765 6855
Valdeltagande 82,01% 82,67%