2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lycksele

Valdeltagande
2006: 79,70%
+1,20%
2002: 78,50%

12,21%
M
8,70%
C
6,11%
FP
9,33%
KD
50,12%
S
7,29%
V
2,69%
MP
3,55%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Lycksele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 952 12,21 423 5,50
C Centerpartiet 678 8,70 644 8,37
FP Folkpartiet liberalerna 476 6,11 841 10,93
KD Kristdemokraterna 727 9,33 842 10,94
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3906 50,12 3890 50,56
V Vänsterpartiet 568 7,29 758 9,85
MP Miljöpartiet de gröna 210 2,69 162 2,11
ÖVR Övriga partier 277 3,55 134 1,74

Kommun Lycksele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7794 7694
Ogiltiga röster blanka 110
Ogiltiga röster övriga 4 78
Summa avgivna röster 7908 7772
Röstberättigade 9922 9901
Valdeltagande 79,70% 78,50%