2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Umeå

Valdeltagande
2006: 84,79%
+2,66%
2002: 82,13%

16,53%
M
10,51%
C
6,86%
FP
5,61%
KD
38,60%
S
8,57%
V
9,08%
MP
4,25%
ÖVR
Samtliga 59 distrikt räknade.

Kommun Umeå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11681 16,53 4994 7,77
C Centerpartiet 7429 10,51 5526 8,60
FP Folkpartiet liberalerna 4845 6,86 7571 11,78
KD Kristdemokraterna 3963 5,61 4823 7,51
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27279 38,60 28182 43,86
V Vänsterpartiet 6058 8,57 8122 12,64
MP Miljöpartiet de gröna 6416 9,08 4166 6,48
ÖVR Övriga partier 3003 4,25 866 1,35

Kommun Umeå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 70674 64250
Ogiltiga röster blanka 1085
Ogiltiga röster övriga 39 949
Summa avgivna röster 71798 65199
Röstberättigade 84680 79381
Valdeltagande 84,79% 82,13%