2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vilhelmina

Valdeltagande
2006: 80,10%
+2,20%
2002: 77,90%

8,93%
M
12,86%
C
6,00%
FP
10,00%
KD
47,02%
S
8,93%
V
2,33%
MP
3,93%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Vilhelmina

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 402 8,93 145 3,16
C Centerpartiet 579 12,86 583 12,70
FP Folkpartiet liberalerna 270 6,00 398 8,67
KD Kristdemokraterna 450 10,00 522 11,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2117 47,02 2211 48,18
V Vänsterpartiet 402 8,93 470 10,24
MP Miljöpartiet de gröna 105 2,33 153 3,33
ÖVR Övriga partier 177 3,93 107 2,33

Kommun Vilhelmina

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4502 4589
Ogiltiga röster blanka 88
Ogiltiga röster övriga 3 56
Summa avgivna röster 4593 4645
Röstberättigade 5734 5963
Valdeltagande 80,10% 77,90%