2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Dorotea

Valdeltagande
2006: 76,93%
-0,45%
2002: 77,38%

8,74%
M
12,46%
C
8,63%
FP
3,24%
KD
54,58%
S
9,01%
V
1,02%
MP
2,32%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Dorotea

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 162 8,74 73 3,76
C Centerpartiet 231 12,46 245 12,63
FP Folkpartiet liberalerna 160 8,63 178 9,18
KD Kristdemokraterna 60 3,24 90 4,64
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1012 54,58 1068 55,05
V Vänsterpartiet 167 9,01 213 10,98
MP Miljöpartiet de gröna 19 1,02 34 1,75
ÖVR Övriga partier 43 2,32 39 2,01

Kommun Dorotea

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1854 1940
Ogiltiga röster blanka 45
Ogiltiga röster övriga 2 30
Summa avgivna röster 1901 1970
Röstberättigade 2471 2546
Valdeltagande 76,93% 77,38%