2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Sorsele

Valdeltagande
2006: 75,63%
+0,62%
2002: 75,01%

12,66%
M
17,90%
C
4,22%
FP
9,27%
KD
41,32%
S
8,09%
V
2,85%
MP
3,69%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Sorsele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 213 12,66 100 5,57
C Centerpartiet 301 17,90 274 15,27
FP Folkpartiet liberalerna 71 4,22 115 6,41
KD Kristdemokraterna 156 9,27 210 11,71
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 695 41,32 791 44,09
V Vänsterpartiet 136 8,09 168 9,36
MP Miljöpartiet de gröna 48 2,85 85 4,74
ÖVR Övriga partier 62 3,69 51 2,84

Kommun Sorsele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1682 1794
Ogiltiga röster blanka 35
Ogiltiga röster övriga 2 25
Summa avgivna röster 1719 1819
Röstberättigade 2273 2425
Valdeltagande 75,63% 75,01%