2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Storuman

Valdeltagande
2006: 76,66%
+0,38%
2002: 76,28%

15,65%
M
12,38%
C
6,25%
FP
9,94%
KD
40,93%
S
8,37%
V
2,68%
MP
3,81%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Storuman

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 608 15,65 332 8,25
C Centerpartiet 481 12,38 550 13,66
FP Folkpartiet liberalerna 243 6,25 323 8,02
KD Kristdemokraterna 386 9,94 460 11,43
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1590 40,93 1703 42,31
V Vänsterpartiet 325 8,37 402 9,99
MP Miljöpartiet de gröna 104 2,68 143 3,55
ÖVR Övriga partier 148 3,81 112 2,78

Kommun Storuman

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3885 4025
Ogiltiga röster blanka 78
Ogiltiga röster övriga 2 40
Summa avgivna röster 3965 4065
Röstberättigade 5172 5329
Valdeltagande 76,66% 76,28%