2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malå

Valdeltagande
2006: 81,16%
+1,88%
2002: 79,28%

10,42%
M
8,87%
C
6,29%
FP
5,31%
KD
54,23%
S
10,99%
V
1,41%
MP
2,49%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Malå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 222 10,42 135 6,14
C Centerpartiet 189 8,87 199 9,05
FP Folkpartiet liberalerna 134 6,29 187 8,50
KD Kristdemokraterna 113 5,31 158 7,19
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1155 54,23 1073 48,79
V Vänsterpartiet 234 10,99 381 17,33
MP Miljöpartiet de gröna 30 1,41 45 2,05
ÖVR Övriga partier 53 2,49 21 0,95

Kommun Malå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2130 2199
Ogiltiga röster blanka 33
Ogiltiga röster övriga 0 20
Summa avgivna röster 2163 2219
Röstberättigade 2665 2799
Valdeltagande 81,16% 79,28%