2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Robertsfors

Valdeltagande
2006: 82,54%
+2,06%
2002: 80,48%

9,88%
M
28,11%
C
3,90%
FP
6,37%
KD
39,57%
S
6,19%
V
3,11%
MP
2,88%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Robertsfors

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 436 9,88 248 5,72
C Centerpartiet 1240 28,11 1316 30,35
FP Folkpartiet liberalerna 172 3,90 235 5,42
KD Kristdemokraterna 281 6,37 384 8,86
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1746 39,57 1684 38,84
V Vänsterpartiet 273 6,19 346 7,98
MP Miljöpartiet de gröna 137 3,11 93 2,14
ÖVR Övriga partier 127 2,88 30 0,69

Kommun Robertsfors

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4412 4336
Ogiltiga röster blanka 67
Ogiltiga röster övriga 4 47
Summa avgivna röster 4483 4383
Röstberättigade 5431 5446
Valdeltagande 82,54% 80,48%