2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vindeln

Valdeltagande
2006: 78,17%
+2,49%
2002: 75,68%

16,41%
M
19,37%
C
5,86%
FP
8,53%
KD
39,17%
S
4,74%
V
2,39%
MP
3,53%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Vindeln

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 571 16,41 300 8,58
C Centerpartiet 674 19,37 697 19,93
FP Folkpartiet liberalerna 204 5,86 332 9,49
KD Kristdemokraterna 297 8,53 394 11,26
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1363 39,17 1382 39,51
V Vänsterpartiet 165 4,74 258 7,38
MP Miljöpartiet de gröna 83 2,39 80 2,29
ÖVR Övriga partier 123 3,53 55 1,57

Kommun Vindeln

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3480 3498
Ogiltiga röster blanka 49
Ogiltiga röster övriga 5 33
Summa avgivna röster 3534 3531
Röstberättigade 4521 4666
Valdeltagande 78,17% 75,68%