2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Nordmaling

Valdeltagande
2006: 81,49%
+2,90%
2002: 78,59%

11,84%
M
15,76%
C
8,27%
FP
6,47%
KD
46,20%
S
6,06%
V
2,48%
MP
2,91%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Nordmaling

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 553 11,84 340 7,50
C Centerpartiet 736 15,76 656 14,47
FP Folkpartiet liberalerna 386 8,27 406 8,95
KD Kristdemokraterna 302 6,47 460 10,14
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2157 46,20 2190 48,29
V Vänsterpartiet 283 6,06 338 7,45
MP Miljöpartiet de gröna 116 2,48 105 2,32
ÖVR Övriga partier 136 2,91 40 0,88

Kommun Nordmaling

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4669 4535
Ogiltiga röster blanka 69
Ogiltiga röster övriga 3 42
Summa avgivna röster 4741 4577
Röstberättigade 5818 5824
Valdeltagande 81,49% 78,59%