2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Berg

Valdeltagande
2006: 77,14%
-0,04%
2002: 77,18%

16,40%
M
24,30%
C
2,18%
FP
4,16%
KD
35,89%
S
7,68%
V
4,34%
MP
5,06%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Berg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 745 16,40 405 8,56
C Centerpartiet 1104 24,30 1046 22,12
FP Folkpartiet liberalerna 99 2,18 255 5,39
KD Kristdemokraterna 189 4,16 321 6,79
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1631 35,89 1845 39,01
V Vänsterpartiet 349 7,68 474 10,02
MP Miljöpartiet de gröna 197 4,34 253 5,35
ÖVR Övriga partier 230 5,06 130 2,75

Kommun Berg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4544 4729
Ogiltiga röster blanka 91
Ogiltiga röster övriga 5 58
Summa avgivna röster 4640 4787
Röstberättigade 6015 6202
Valdeltagande 77,14% 77,18%