2006-09-21 14:26:46 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åre

Valdeltagande
2006: 79,61%
+0,37%
2002: 79,24%

23,19%
M
18,77%
C
4,32%
FP
5,01%
KD
31,64%
S
6,32%
V
6,75%
MP
4,02%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Åre

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1380 23,19 690 12,23
C Centerpartiet 1117 18,77 965 17,11
FP Folkpartiet liberalerna 257 4,32 436 7,73
KD Kristdemokraterna 298 5,01 394 6,99
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1883 31,64 2106 37,34
V Vänsterpartiet 376 6,32 488 8,65
MP Miljöpartiet de gröna 402 6,75 377 6,68
ÖVR Övriga partier 239 4,02 184 3,26

Kommun Åre

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5952 5640
Ogiltiga röster blanka 149
Ogiltiga röster övriga 0 85
Summa avgivna röster 6101 5725
Röstberättigade 7664 7225
Valdeltagande 79,61% 79,24%